Bu web sitesinde reklam verebilirsiniz.
Bu web sitesini satın alabilirsiniz
Bilgi: domain@safrannet.com

Doğalgaz İptal'i

Doğalgaz İptali

Doğalgaz Sözleşme Fesih

Sözleşme Fesih (Doğalgaz kullanımını sonlandırma) İşlemi Nedir?

Doğalgaz kullanıcısının (Abonenin) bulunduğu adresten taşınması sebebiyle doğalgaz kullanım sözleşmesini sona erdirmek için talepte bulunması veya sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde; sayaçtaki son tüketim endeks tespitinin yapılarak sayacın mühürlenmesi ve abone hesabının tasfiye edilmesi işlemidir. Doğalgaz Kullanım Sözleşmenizi; konut abonesi iseniz şubelerimize gelmeden İGDAŞ web sayfasından Online olarak fesh edebilirsiniz. Güvence Bedeli; Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi esnasında dağıtım şirketinin alacaklarını garanti altına almak için tahsil ettiği ve Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilen ve sözleşmenin feshedilmesi halinde aboneye iade edilen bedeldir. Sözleşmenin Feshi İçin Gerekenler? Sözleşme fesih başvurusunun, doğalgaz kullanım sözleşmesinde adı geçen şahsın kendisi veya yetkili temsilcisi tarafından yapılması gerekir. Mesken olan Yerler İçin; • T.C. kimlik numarasının yazılı bulunduğu kimlik ibrazı • Tesisat numarası Ticari Yerler İçin; • Yetki belgesi • İmza sirküleri • Kimlik fotokopisi • Kaşe UYARILAR • Güvence bedeli iadeleri, Banka hesap numarasına (IBAN numarasına) havale edilerek veya İGDAŞ veznelerinden yapılmaktadır. • Otomatik ödeme talimatı olan abonelerimizin, fesih müracaatından sonra bankalarından talimatlarını iptal ettirmeleri gerekmektedir.